Brandtätning för dina fastigheter i Farsta, Stockholm

Är det dags att se över brandtätningen? Våra duktiga medarbetare kommer gärna ut till dig, var du än finns i Stockholmsområdet. Vi kommer bland annat till Trångsund, Älta, Botkyrka, Hässelby, eller Vallentuna. Du kan lita på att arbetet sker med punktlighet och att du alltid får ett bra bemötande!

Brandtätning – en smart lösning

Brandtätning är ett passivt brandskydd som innebär att byggnaden anpassas så att brand till exempel får svårare att sprida sig mellan olika delar av byggnaden. Den försvårar också spridning mellan olika våningar, via ventilationssystemet och liknande. Ett smart sätt att förebygga skador!

Brandtätning – tjänster

  • Brandisolering
  • Brandskyddsmålning
  • Tätning rör
  • Fogning
  • Rörgenomföringar
  • Brandinklädnader (rör, ventiler)

Spara pengar med ROT-avdraget

Du kan göra ROT-avdrag på arbetskostnaden om du är privatperson. På det sättet blir priset ännu mer förmånligt för dig. Kontakta oss så får du en gratis offert.

Del av en större renovering?

Vid större arbeten kan totalentreprenad vara en smidig lösning eftersom den är heltäckande och du slipper stå för projektledningen. Vi har ett stort kontaktnät med allt från grävmaskinister och markentreprenörer till plattsättare, plåtslagare och elektriker.

Kontakta en bra målerifirma idag!

Namn *

Telefon *

Email *

Adress + Ort *

Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *